My Certificates

is a platform for organizations to produce and submit verifiable documents, which they can verify.

Meta SocialMedia

In this specialization, learners developed and honed essential social media marketing skills, including establishing and managing a social media presence, creating and managing content for social media platforms and evaluating and measuring.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

TechnicalSupport

IBM Technical Support Those who earn the IBM Technical Support Professional Certificate have completed 7 courses developed by IBM that include hands-on, practice-based assessments and are designed to prepare learners for entry-level roles in the field.

My journey Education

Socdaalkayga waxbarasho waxa uu soo maray khibrado wanaagsan oo adag. Inta badan, socdaalkayga waxbarasho wuxuu ahaa mid wanaagsan.

Waxaan ahay ka ugu weyna lix carruur ah, waana qofkii ugu horreeyay ee qoyskeyga ah ee gala jaamacad.

University

Darusalam

waxaan ka bilaabay fom - 1 illaa Fom - 4 wwaxaan soo maray dhoor marxaladood oo kaladu wan waana ku guuleystay .

High school

Horseed

Waa xiligii aan school ka dhiganjiray 1 waad keeyga ilaa Fasalka - 8 aad aan soomaray weeye iyo marxaladaha kaladuwan .

College

AL.Qarni