the jobs I have worked on

The jobs I have worked on and the ones I currently work on a

wxaan ushaqeeyay 1=year waxaana ugu shaqeeyay si heersaro ah social media ha kaladu duwan.facebook,website,brand

SOCIAL MEDIA MARKETING

SOIDA

waxaan kashaqeeyaa Upwork,Freelance,Fiverr,iyo platform yo kale.

freelance

GRAPHIC DESIGN

Waxaan udhisay logo yin badan oo kamid ah post facebok iyo cover ,brand waxaanka shaqeeyay 5year.

GRAPHIC DESIGN

SOWOVO