Abdullahi Yahye Ali is a freelancer IT Support Helpdesk.

With 5+ long stretches of mechanical designing experience, he's energetic pretty much everything designing and tech.

what services I'm giving

Some of the things I offer are listed below |Social Media Marketing |Website Design |IT Helpdesk |Graphic Design

Graphic Design

more is building |Logo Design |Brand |Design facebook |banner design |ID card |Logo 3D

web development

Domain Name |Website Platform |Write Your Website Copy |wordpess

IT Helpdesk

Computer Networking |Software & Hardware Troubleshooting |On-site and Remote Support

Social Media Marketing

Facebook Marketing |Email marketing |social media posts |instagram carousel

Skills

94%
IT Support Helpdesk
100%
Web Developer
85%
Graphic Design
80%
Cisco CCNA, and Certified

Who is Abdullaahi Yahye?

Hello everyone! I am a current IT student and I love it! I have had a lot of experience with computers and software and I am really excited to be learning more about IT.

Results based experience

Abdullaahi is a seasoned IT Helpdesk specializing in content strategy and Web Design for IT and Graphic Design companies around the globe. As a former software developer, he can translate the most complex topics into an easily digestible format. With over 4 years of experience as a IT Helpdesk and Website Design, he enjoys helping companies expand their online presence.

I think IT is a great field to work in because it is always changing and there is always new technology to learn. I plan on using my skills in IT to help people and businesses in the future.

My journey Education

Socdaalkayga waxbarasho waxa uu soo maray khibrado wanaagsan oo adag. Inta badan, socdaalkayga waxbarasho wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waxa kaliya oo aan leeyahay dhawr xasuus oo mararka qaar igu adkaaday. waagii school kayga iyo jaamacadayd waxyabo badan aan laga sheeken karin ayaan soomaray.

Waa xiligii aan school ka dhiganjiray 1 waad keeyga ilaa Fasalka - 8 aad aan soomaray weeye iyo marxaladaha kaladuwan .

Primary

AL.Qarni

waxaan ka bilaabay fom - 1 illaa Fom - 4 wwaxaan soo maray dhoor marxaladood oo kaladu wan waana ku guuleystay .

High school

Horseed

Waxaan ahay ka ugu weyna lix carruur ah, waana qofkii ugu horreeyay ee qoyskeyga ah ee gala jaamacad.

University

Darusalam

Latest blog posts